Executive Development Program

April 8, 2010

Perancangan Projek

Filed under: Executive Training Program — secenter @ 4:21 am
Tags:

Fasilitator : Tuan Haji Muhammad Nicholas Sylvester
Objektif :
1. Memahami perancangan projek
2. Mengenalpasti kelebihan dan aplikasi pengurusan projek
3. Mempelajari definisi projek dan aktiviti yang berkaitan dengan Pengurusan Projek
4. Mengetahui peranan kerja berkumpulan dengan pengurus dan ahli kumpulan
5. Memahami kepentingan pengurusan projek untuk perkembangan karier

Unit Perbincangan:
Unit 1 : Definisi Pengurusan Projek
Unit 2 : Kepentingan Pengurusan Projek
Unit 3 : Koordinasi Tugas dan Pengurusan Projek

Melalui modul Pengurusan Projek ini peserta akan didedahkan kepada proses dan langkah-langkah yang terlibat dalam menguruskan suatu projek secara berkesan. Di akhir modul ini peserta akan tahu kepentingan pengurusan projek serta kepentingan mengkoordinasikan tugas-tugas dalam pengurusan projek.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: