Executive Development Program

April 8, 2010

Pengurusan Pejabat

Filed under: Executive Training Program — secenter @ 4:18 am
Tags:

Fasilitator : Tuan Haji Muhammad Nicholas Sylvester
Objektif :
1. Mempelajari kepentingan pengurusan pejabat
2. Mengenalpasti sikap yang perlu ada pada individu yang bekerja dalam pejabat
3. Mengaplikasikan peralatan yang sesuai untuk pengurusan pejabat yang berkesan
4. Mengenalpasti suasana pejabat yang dapat menjamin keselesaan bekerja

Unit Perbincangan:
Unit 1 : Kepentingan Pengurusan Pejabat
Unit 2 : Tangga susunan Pengurusan
Unit 3 : Keselesaan Bekerja

Melalui program ini peserta akan didedahkan kepada pengurusan pejabat yang efektif. Peserta akan mempelajari kepentingan pengurusan pejabat serta dapat mengenal pasti sikap yang perlu ada pada individu yang bekerja dalam sesuatu pejabat. Peserta juga di harap dapat mengaplikasikan peralatan yang sesuai untuk pengurusan pejabat yang berkesan bagi menjamin keselesaan bekerja. Diakhir modul ini peserta akan dapat lebih memahami pengurusan pejabat yang berkesan dan efektif.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: