Executive Development Program

April 8, 2010

Pengurusan Masa

Filed under: Executive Training Program — secenter @ 4:26 am
Tags:

Fasilitator : Tuan Haji Muhammad Nicholas Sylvester
Objektif :
1. Pengurusan masa yang efektif
2. Mengenalpasti tips dan teknik pengurusan masa
3. Memahami kepentingan pengurusan masa

Unit Perbincangan:
Unit 1 : Pengurusan Masa
Unit 2 : Prinsip Pengurusan Masa Berkesan
Unit 3 : Tips dan Teknik Pengurusan Masa Berkesan

Melalui modul ini peserta akan di ajar untuk menguruskan masa secara teratur sesuai dengan aktiviti harian mereka. Mereka akan didedahkan kepada kepentingan pengurusan masa yang efektif dalam mengatur jadual kerja seharian mereka. Mereka juga akan didedahkan kepada tips dan teknik pengurusan masa berkesan iaitu ‘Model Mencipta Masa’. Diakhir modul ini peserta akan lebih memahami cara menguruskan masa dengan betul dan berkesan.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: